Tijdelijke BTW verlaging op uurloon 2013

BTW op renovatie woningen van 21% naar 6% per 1 maart 2013

Laatst bijgewerkt: 01-03-2013

Om de bouwsector en woningmarkt te stimuleren heeft de politiek besloten dat het BTW-tarief verlaagd wordt op renovatie van woningen.

Algemene aandachtspunten

 • Het moment van afronding van de werkzaamheden zal het BTW-tarief bepalen. Voor 1 maart afgerond? Dan 21%. Na 1 maart 2013 en voor 1 maart 2014 afgerond, dan 6%. Zal het project pas na 1 maart 2014 worden afgerond? Dan 21%.
 • Let op: Al eerder verzonden deelfacturen met 21% mogen waarschijnlijk gecorrigeerd gaan worden. Als u een aangenomen prijs inclusief BTW hebt afgesproken, levert dat dus voordeel op.
 • De regeling is alleen van toepassing op de vergoeding voor arbeid en niet op materialen.
 • Op de factuur moeten arbeid en materialen dus gesplitst gaan worden, waarbij de bedragen apart tegen 21% en 6% vermeld moeten worden.
 • Bij aangenomen werken moet dus ook een splitsing gemaakt te worden, desnoods op basis van een schatting. Je kunt dit bijvoorbeeld alleen onderaan op de factuur doen, bij de BTW-uitsplitsing. Op die manier zal het minder opvallen maar wordt wel voldaan aan de verplichte BTW-uitsplitsing.
 • De te verbouwen of te renoveren woning moet minimaal 2 jaar in gebruik zijn. Je bent niet verplicht om een schriftelijke verklaring van uw opdrachtgever te hebben.  De Belastingdienst kan zelf in de overheidssystemen nakijken of de woning ouder is dan 2 jaar. Bij twijfel kun je de opdrachtgever beter wel een verklaring laten tekenen. Het risico op te lage BTW ligt namelijk bij de dienstverlener.
 • De wijziging geld niet alleen voor particulieren maar voor alle opdrachtgevers.
 • De wijziging is wel alleen voordelig voor particuliere opdrachtgevers of voor organisaties die de BTW niet terug kunnen vragen. Voor een bedrijf dat de BTW toch terug kan vragen, maakt de wijziging geen verschil.
 • Het is voor deze opdrachtgevers dan ook aantrekkelijk om een zo groot mogelijk deel van de kosten als arbeid aan te merken. Let er echter op dat de verdeling realistisch blijft en ook overeenkomt met de inkoopkosten van de materialen.
 • Let hier op bij het opstellen van nieuwe offertes voor projecten vanaf maart, en pas factuursjablonen eventueel ook alvast aan.
 • Als u in onderaanneming werkt zult u de BTW-verleggingsregeling toepassen. Dit blijft u dan ook gewoon doen, dus u zet geen BTW op de factuur. Wel moet u op de factuur (of apart) aangeven welk bedrag arbeid en welk bedrag materiaal is. De hoofdaannemer moet dit namelijk wel kunnen doorfactureren aan de eindklant.
 • Isoleren, behangen, schilderen en stukadoren vielen altijd al onder het 6% tarief, als de woning ouder was dan 2 jaar. Dit verandert dus niet.
 • Het lagere btw-tarief geldt voor een periode van 1 jaar: van 1 maart dit jaar tot 1 maart 2014.

 

Wanneer is een gebouw een woning?

 • De maatregel is alleen voor woningen. Dat wil zeggen als het gebouw bedoeld is als permanente woning.
 • Hieronder vallen dus:
  • Tijdelijk leegstaande woningen;
  • aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen;
  • de ruimten in bejaarden,verpleeg,en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners;
  • de gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden;
  • studentenwoningen;
  • kloosters, voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning;
  • een tweede woning die permanent bewoond mag worden;
  • garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken die op hetzelfde perceel als de woning liggen;
  • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning;
  • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruik wordt; als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.
  • een woonboot of woonwagen die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren, aangesloten is op verschillende (nuts)voorzieningen en uitsluitend is bestemd om duurzaam op één bepaalde plek te worden gebruikt als woning.
 • Niet als woning gelden:
  • Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes;
  • afzonderlijke garageboxen;
  • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden;
  • hotels en pensions;
  • Andere woonboten en woonwagens, die niet voldoen aan de eisen zoals hierboven vermeld.
  • asielzoekerscentra;
  • ziekenhuizen;
  • internaten.

Welke werkzaamheden vallen hieronder?

 • Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden moet worden verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook bij de vervanging van een keuken/badkamer of cv-installatie kan ter zake van de verrichte arbeid het verlaagde tarief worden toegepast.
 • Bij installatie van zaken als een sauna of airco systeem vallen de werkzaamheden onder het 6% tarief als de installatie bouwkundig onderdeel gaat uitmaken van de woning. Als de installatie eenvoudig verwijderd  kan worden, maakt deze dus geen onderdeel uit van de woning en moet het normale tarief van 21% toegepast worden.
 • Voorbeelden van werkzaamheden die onder renovatie of herstel vallen:
  • De diensten verricht door architecten en dergelijke ter voorbereiding op de renovatie of herstelwerkzaamheden, maar alleen als zij ook de werkzaamheden begeleiden.
  • Het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een invalidentrap in de woning
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van een dakterras of een veranda.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, zonnepanelen en zonneboilers.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de badkamer, toilet en keuken.
  • Het (aan)bouwen, vernieuwen en onderhouden van garages, schuren, carports, tuinhuisjes e.d.
  • Het aanleggen en onderhouden van tuinen behorend bij de woningen (denk aan hoveniersdiensten).
  • Het verlaagde tarief op de arbeidskosten geldt alleen wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.
  • De renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex.
   • Alleen die ruimten die ter beschikking staan aan de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift, recreatieruimte) worden als woning aangemerkt.
  • Het uitbouwen van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een erker.
  • Het onderhouden/vernieuwen en herstellen van een gevel.
  • Het vegen/onderhouden/vernieuwen van schoorstenen.
  • Het aanbrengen/vernieuwen van (dubbel) glas.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, sommige parketvloeren en dergelijke.
  • Het verlaagde tarief geldt ook voor de arbeidskosten van op maat gemaakte goederen die deel uit gaan maken van de woning. Denk aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen.
 • De volgende werkzaamheden vallen niet onder renovatie/herstel en het verlaagde tarief is dus niet van toepassing:
  • Glazenwassen;
  • vervanging van gordijnen/zonwering;
  • het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, die niet vast in de woning zullen liggen, dus geen onderdeel gaan vormen van de woning.
  • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie en herstel plaatsvinden.

Bron: OverheidConfidon